Täida ära vorm

Saada meile liikmeks astumise taotlus

Kontakt

Maarjakase Selts MTÜ
E-post:
info@maarjakaseselts.ee
Aadress: Tartu linn, Rõõmu tee 6, 51013, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti Vabariik
Telefon: 508 4929

Kuidas saada liikmeks

Vastavalt Maarjakase seltsi põhikirjale tuleb liikmeks astumise soovi korral saata kirjalik avaldus e-posti teel. Seltsi liikmeks võivad olla kõik füüsilised jajuriidilised isikud, kes taotlevad ühinguga sarnaseid eesmärke, tunnustavad ja täidavad ühingu põhikirja. Ühingu liikmeks vastuvõtmine otsustatakse ühe kuu jooksul juhatuse otsusega..