Maarjakase väärtus

Maarjakasekultuuri toodang ja majanduslik tasuvus

Seoses sellega, et maarjakask on oma vähese esinemise, puidu ilusa tekstuuri ning eripärasuse poolest väga väärtuslik ning et maarjakase puitu pakutakse müügiks piiratult, on tema hind aegade jooksul olnud maailmaturul püsivalt väga kõrge. Maarjakase puidu väärtust näitab kasvõi seegi, et teda ei turustata mitte tihumeetrites, vaid kilogrammides. Keskmiselt võib ühe hektari raieküpse maarjakase kultuuri ülestöötamisel saada ~25 000 kg tüvepuitu ehk vineeripakku. Samas ei tohi ära unustada, et ka vahekasutusraiete käigus saadakse maarjakase kultuurist mõningane hulk müügikõlblikku puitu.

Ent peale tüvepuidu saadakse maarjakasest veel ka nn oksapuitu, sest on ju maarjakask ainuke puuliik, mille näsustunud okstel on samuti suur majanduslik tähtsus. Maarjakase näsustunud oksteks loetakse aga need tüved või tüveosad, mis ei täida vineeripaku nõudeid pikkuse ja läbimõõdu osas. Samas võib okste hulk ja suurus olla piiramatu ning oksad võivad olla seejuures isegi kõverad. Okste mahu osakaal üldisest puistu tagavarast on kultuuriti erinev ning sõltub peamiselt puu tüvevormist, vanusest ja puistu hooldamise kvaliteedist. Keskmiselt võib hektarilt saada ~50 000 kg oksapuitu.

Varieeruv on ka maarjakase puidu mahukaal. Suurem on see kevadtalvisel perioodil ja väiksem suvel. Maarjakaske soovitatakse aga raiuda jaanuaris-veebruaris, mil raiutud maarjakase puidu mahukaal on ~900 kg/mning puit parimate tehniliste omadustega.

Selle sajandi alguses oli maarjakasepuit sama kallis kui suhkur ning kvaliteetse maarjakase vineeripaku hind on jõudsalt tõusnud aasta-aastalt. Nii näiteks on Soomes maarjakase keskmine tüvepuidu hind tõusnud viimase 25 aasta jooksul ligikaudu kakskümmend korda (Hagqvist, 1996). 1998. aastal osteti Soomes maarjakase puitu järgmiste hindadega (tabel 1).

Tabel 1. Maarjakase puidu hind ja kvaliteedinõuded Soomes (1998)

Ostetava materjali liik Vähim pikkus, cm Min. ladva diam. koore pealt, cm Kvaliteedinõuded Hind, FIM/kg (EEK/kg)
Vineeripakk 72 17 Oksteta, sirge; kõva metsa-mädanikku või värvimuutust võib olla kuni 30% noti ladva diam. 7…25 (18…65)
Jämedad oksad 50 10 Oksad ja kõverused lubatud; mädanikud ja värvimuutused pole lubatud 1…9 (2,6…23)
Peened oksad 50 5 Oksad ja kõverused lubatud; võib esineda kõva metsamädanikku või värvimuutust 2,5 (6,5)

Eelnevast lähtudes võib põllumaale rajatud ning korralikult hooldatud maarjakasekultuuri ühelt hektarilt saadav tulu küündida praeguste hindade juures tublisti üle ühe miljoni krooni, mis on ligi 10 korda suurem metsamaal kasvanud männi- või kuusepuistu realiseerimistulust. Arvestades ka maarjakase kaks korda kiiremat küpsemist, võib arvata, et maarjakase kasvatamise majanduslik efektiivsus on veelgi suurem.


Maarjakase puidu müük ning puidu hinda mõjutavad faktorid

Maarjakase puidu hind sõltub eelkõige kvaliteedist, kuid müügihinda mõjutab ka müüdava puidupartii suurus. Kui müüdav puidu kogus koosneb ainult mõnest tüvest, mis on väikese diameetriga ja kõverad, on hind madalam kui suuremate ja kõrgema kvaliteediga materjali puhul (Mikkola, 1998).

Peamiselt ostavad maarjakase puitu vahendajad, kes müüvad puidu edasi töötlejatele. Maarjakase ostjate kontaktandmeid võib leida Internetist või ajalehekuulutustest. Eesti ajalehtedesse vahetevahel ilmuvatesse maarjakase ostukuulutustesse tuleks suhtuda aga väga ettevaatlikult, sest nende taga on tavaliselt hõlptuluotsijad, kes kasutades ära inimeste võhiklikkust, pakuvad müüdavale puidule väga madalat hinda või jätavad puidu eest omanikule üldse maksmata. Paljude selliste Eestis tegutsevate “ärimeeste” eesmärgiks on mõnikord ka lihtsalt välja selgitada maarjakaskede looduslikud kasvukohad, et hiljem ilma maaomaniku loata kasvavad maarjakased raiuda ning saadud materjal realiseerida.

Kui metsaomanik kavatseb maarjakaske müüa Eesti ülesostjatele, tuleks tal eelnevalt natuke ostja tagapõhja uurida ning hiljem kontakti võttes kokku leppida kvaliteedinõuetes ja hinnas. Peab teadma, et üldjuhul langetatakse ja järgatakse kokkulepitud kvaliteedinõuetele vastavasse mõõtu müüki minevad puud ostja ja müüja juuresolekul. Treimiskõlbulikud notid ja oksad sorteeritakse ja kaalutakse eraldi. Kuivõrd maarjakase vineeripakk on umbes neli korda kallim kui oksad, tuleks järkamisel olla täpne, et treimiskõlbulikku puitu ei läheks kaduma.