Maarjakaasiku rajamine


Miks maarjakaske kasvatada?

Maailmas looduses väheesinevat omapäraste muhvitaoliste tüvepaksenditega maarjakaske tasub kasvatada just tema kõrgelt hinnatud puidu tõttu. Maarjakase salmiline kauni kirimustriga puit on kiuline, tihe ning raske, seda on hea poleerida ja raske lõhestada. Maarjakase kaaluga mõõdetavat väga hinnalist tüvepuitu kasutatakse peamiselt vineerina mööblitööstuses ja tisleritöödel, oksapuitu ka meenete valmistamiseks. Varemalt kasutati maarjakasepuitu peamiselt väiksemate tarbeesemete valmistamisel (piibud, kausid, haamrid). Puit on väga hinnatud välisturul (Soomes, Rootsis, Saksamaal, Ameerika Ühendriikides). Paljuharuline võra, kõverad muhklikud oksad ning omapärane tüvekuju teevad maarjakasest ka huvitava ja omanäolise ilupuu haljastuses.

Millest alustada maarjakaasiku rajamist?

Millest ja kuidas alustada maarjakaasiku rajamist ning missugused on maarjakasele sobilikud kasvukohad?, on esimesed küsimused mida esitab iga maarjakasehuviline, kellel soov näha oma vähetootlikul metsamaal või söötis põllul haljendamas tulevikus kena maarjakaasikut. Mis on maarjakasega tegelema asudes kõige olulisem, et mõnekümne aasta pärast ei oleks täna rajatav maarjakaasik meile mitte suureks pettumuseks, vaid kopsakaks pensionifondiks parema pensionipõlve kindlustamisel või siis hoopis kenaks päranduseks lastele?

Nii nagu investorid õpetavad täna inimesi oma rahasid fondidesse investeerides parima tulemuse saavutamiseks alguses eelistama väikese riskiga võlakirju ning vähem riskantseid aktsiaid ostma, siis ka maarjakaseistandiku rajamist tuleks alustada tasa ja targu. Hakatuses tuleks enesele selgeks teha selle väärispuu mõningased bioloogilis-ökoloogilised iseärasused ning tema kasvatamise mõningased eripärasused. Siinjuures tulevad kindlasti kasuks senised teadmised puudest ja loodusest üldse.

Esmalt võiks üsna täpselt enesele selgeks teha aga see, kuidas ja mismoodi on üldse võimalik maarjakaske paljundada ning kuidas kanduvad erinevate paljundusviiside korral edasi tema pärilikud omadused. Teisalt on väga olulise tähtsusega sobiva istutuskoha valik, kultuuri rajamisele eelnev ja järgnev agrotehnika, istutustihedus, kultuuri kaitse ning hiljem ka õige raievanus ja -aeg. Kuivõrd tulevikus saadav suur tulu, mis tuleb põhiliselt salmilise ja kirimustrilise oksavaba ja sirge vineeripaku müügist, on vaja õigeaegselt alustada kultuuri hooldamisega (tüvede laasimine, harvendus- ja hooldusraied jne). Kõige aluseks on aga õige ja kvaliteetse istutusmaterjali valik, sest just sellega pannakse alus tulevikus miljoneid kroone tootvale maarjakaasikule.